Φόρτωση ...
  • Εργα Πεδίου

    /images/promo/0/εισαγωγή_αντλητικού.jpg

    Εργα Πεδίου

  • Εργα - Εγκαταστάσεις Αντλητικών Συγκροτημάτων

    /images/promo/0/εισαγωγή_αντλητικού_Δ._Ωρωπού.jpg

    Εργα - Εγκαταστάσεις Αντλητικών Συγκροτημάτων

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των αντλιών από το 1964. Αντιπροσωπεύει κάποιους από του μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού σε αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια, επιφανειακά, πιεστικά, πυροσβεστικά και λυμάτων/ακαθάρτων. Επιπλέον διαθέτει όλα τα παρελκόμενα είδη εγκατάστασης όπως πίνακες αυτοματισμού και ρυθμιστές στροφών. Το αντικείμενο της  εξελίσσεται διαρκώς για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς ολοκληρωμένα και με συνέπεια. Νέες σειρές αντλιών κατάλληλες για χρήση σε θαλασσινό/υφάλμυρο νερό επεκτείνουν ακόμη περισσότερο το αντικείμενο της. 

Διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία και αναλαμβάνει έργα ανα περίπτωση που αφορούν τις κυριότερες ανάγκες ύδρευσης/αποχέτευσης.Διάνοιξη γεωτρήσεων, σχεδιασμό και υλοποίηση αντλιοστασίων, συντήρηση και άμεση αποκατάσταση βλαβών.Επιπλέον, αναλαμβάνει μελέτη και κατασκευή αυτοματισμού αντλιοστασίων και εποπτείας δικτύων ύδρευσης. 

Διαρκώς αναπτυσσόμενη, πρωτοπορεί σε έρευνα και νέες τεχνολογίες όπως μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας και απόδοσης λειτουργίας αντλητικών συγκροτημάτων, συστήματα τηλεμετρίας και εξ’ αποστάσεως χειρισμό λειτουργίας αντλιών.  

Η παρουσία της εταιρίας μας στο χώρο των αντλιών εδώ και 48 χρόνια καθώς και η στενή και εξειδικευμένη συνεργασία με τους πελάτες μας αποδεικνύει την αξιοπιστία μας. Επιπλέον η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης μας πιστοποιείται από το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008, που διασφαλίζει την ποιότητα των διαδικασιών για την μελέτη και εφαρμογή σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 

Εφαρμόζοντας το κατάλληλο σύστημα με συνεχή έλεγχο και αναπροσαρμογή, εκτίμηση δεικτών ποιότητας/αποτελεσματικότητας και σωστό χρονικά και σχεδιαστικά πλάνο εφαρμογής, έρχονται σε πέρας έως και οι πιο απαιτητικές μελέτες και εφαρμογές συστημάτων ύδρευσης/αποχέτευσης.

Η εταιρία μας, προσφέρει επισκευή σε επιφανειακές και υποβρύχιες αντλίες πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα καθώς και πινάκων αυτοματισμού. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή για δοκιμές και μετρήσεις σε καινούριες αλλά και σε επισκευασμένες αντλίες οίκων δικής μας αντιπροσωπείας ή άλλων κατασκευαστών. 

Επίσης φροντίζουμε για πλήρη τεχνική υποστήριξη στην επιλογή και τοποθέτηση του κατάλληλου τύπου αντλίας, άμεση παράδοση και εξυπηρέτηση σε περίπτωση ανάγκης.